Oikeusvaltio vai mielivalta?

Lähettänyt sampsa Ti, 13/08/2019 - 00:00

Unkarin pääministeri Viktor Orban on naureskellut Suomelle. Mitä me muka olemme sanomaan? Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta ja Presidentti nimittää tuomareita.

Olin eräässä työryhmässä rakentamassa nykyistä perustuslakiamme. Ehdotimme kyllä perustuslakituomioistuinta, mutta sitä ei tarvita. Eduskunnan perustuslakivaliokunta hoitaa ennakkotarkastuksen ja yleiset tuomioistuimet jälkitarkastuksen.

SK kolumni: Onko ikä vain numero, kun rahaa jaetaan?

Lähettänyt sampsa Ke, 26/06/2019 - 10:26

Olisi helppoa, jos maailma ei koskaan muuttuisi. Kehitys ei kehittyisi, työllisyysaste ja palkat olisivat aina samat. Jos vielä kaikki sukupolvet saisivat yhtä paljon lapsia saman ikäisinä.

Näin vaan ei ole. Tämä on haaste päättäjille, jotka jakavat resursseja eri väestöryhmien välillä.

Poliitikon alku pyrki kai rikkomaan tabuja ja nostamaan sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden keskusteluun (SK 10.6.). Nuoren tavoin: Provosoiden ja väärin sanankääntein. (Myönnettäköön, että sitä sattuu myös meille vanhemmille.)

SK kolumni: Lobbarirekisteri ei poista korruption mahdollisuutta

Lähettänyt sampsa Ti, 21/05/2019 - 06:10

SAK jäsenliittoineen kampanjoi hallituksen vaihtamisen puolesta 1,4 miljoonalla eurolla. Sen lisäksi liitot tukivat sadoilla tuhansilla euroilla lukuisia vasemmistoehdokkaita ja puolueita. Rahalla saa ja hallitus vaihtuu. 


Laissa  lahjonta  määritellään virkamiestä koskien seuraavas
ti: ”Virkamies, joka ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, on tuomittava.” Poliittinen päättäjä rinnastetaan virkamieheen. 

Elämä on taistelua, ihanaa taistelua!

Lähettänyt sampsa Ti, 23/04/2019 - 08:18

Vaalit ovat demokratian suurta juhlaa. Yhdet ovat taas takana ja seuraavien vaalityö on jo käynnissä. Äänestäjiä tämä saattaa koetella, mutta niin myös ehdokkaita.

Vaalissa on aina voittajia. Toisin, kuin urheilukilpailuissa, haluan ajatella, että vaaleissa ei ole häviäjiä. Mikä tahansa on parempi kuin mitäänsanomaton joutilaisuus, totesi jo Minna Canth.

SK mielipide: Kokoomus luottaa ja välittää

Lähettänyt sampsa Su, 14/04/2019 - 07:32

Muutamassakin mielipidekirjoituksessa (SK 12.3) luottamustani ihmiseen haluttiin ymmärtää väärin. Ei kokoomus ole unohtanut duunaria tai työtöntä.

Kokoomuksen keskeisiä arvoja ovat välittäminen, mahdollisuuksien tasa-arvo ja sivistys. Haluamme pitää huolta heistä, jotka eivät siihen itse kykene.

Työllisyysasteen nostaminen on välttämätöntä niin yksilötason kuin yhteiskunnankin hyvinvoinnin kannalta. Sen puolesta puhuvat kaikki, mutta tekojen sijasta moni painaa vain jarrua.

SK mielipide: Luottamus ihmiseen jakaa puolueet

Lähettänyt sampsa Ke, 10/04/2019 - 15:10

Suomalaisiin pitää luottaa. Me emme tarvitse valtiota tai ketään muutakaan holhoamaan ja tietämään paremmin.

 

Minä luotan ihmiseen. Luotan siihen, että ihminen osaa ajatella itse, pyrkii parhaaseensa ja haluaa jakaa ympärilleen hyvää.

Luotan siihen, että ihminen haluaa pitää huolta myös heistä, jotka eivät siihen itse kykene. Ihminen on hyvä, mutta pakolla hyväänkin suhtaudutaan epäluuloisesti.

SK mielipide: Jotain rajaa!

Lähettänyt sampsa Ma, 25/03/2019 - 10:12

Minun piti kirjoittaa nelikaistaisesta valtatie kasista, raideliikenteestä, Satakunnan elinvoimasta ja Porin yliopistokeskuksesta. Kaikista olisi sanottavaa, mutta niistä olen jo sanonut ja tulen sanomaan.

Yllä sanottuja ajaa moni muukin ja vaikutusvalta ratkaisee, miten asiat toteutuvat. Näitä hoidetaan järjellä, mutta tänään politiikka meni tunteen puolelle.

Eduskuntavaaliehdokkaiden kimppuun on toistuvasti hyökätty väkivaltaisesti. Tätäkö on nykysuomi?

SK mielipide: Pikavippibusiness on kiellettävä

Lähettänyt sampsa Pe, 08/03/2019 - 21:35

Lehdessä (SK 3.3.) kysyttiin, ajaako kukaan kansanedustajaehdokas pikavippibusinekselle  stoppia. Kyllä ajaa.

Tein eduskunnassa aloitteen pikavippien kiellosta. Aloitetta kannatti lähes 2/3 kansanedustajista yli puoluerajojen. Samaan aikaan jätimme vippejä rajoittavan aloitteen, joka sai vielä laajemman kannatuksen.

SK kolumni: Perustuslakiprofeettojen ylivaltaa – käytännön elämä ja nykytodellisuus jäävät taka-alalle

Lähettänyt sampsa Ti, 26/02/2019 - 10:35

Tulkinnat peruslaista ampuvat yli. Yhdenvertaisuus ja kansanvalta ovat itseisarvoja, mutta niiden varjolla estetään toimivia käytäntöjä.

Osallistuin nykyisen perustuslain valmisteluun työryhmässä, jonka jäsenenä olivat muun muassa nykyisin Supoa johtava Antti Pelttari ja Ulkopoliittista instituuttia johtava Teija Tiilikainen. Emme osanneet aavistaa, että länsimaisten arvojen kirjaaminen lakiin johtaa käytännön ongelmiin.