Korkeakouluissamme väristään taas

Lähettänyt sampsa Ti, 21/08/2018 - 16:00

Yliopistokeskuksen johtaja siirtyi Samk:iin. Tampereen korkeakoulut yhdistyvät. Ammattikorkeakoulu hakee suuntaansa Tampereen ja Turun välillä. Mitä jää jäljelle?

Jos se on alueen toimijoista kiinni, korkeakoulutus Satakunnassa kukoistaa. Viime viikolla Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoitti 260.000 euroa yrityksiltä ja yhteisöiltä kerättyjä varoja varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamiseen Rauman kampukselle.

Lahjoitusprofessuureja on viime aikoina päästy perustamaan taajaan. Pelillästämisen professuurin jälkeen kerättiin varoja uuteen yrittäjyysprofessuuriin, joka aloittaa näinä päivinä yliopistokeskuksessa. Rahoitus kumpaankin tuli alueelta.

Lahjoitukset kertovat, että Satakunnassa, erityisesti elinkeinoelämässä, on ymmärretty yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen merkitys. Professuurien lisäksi lahjoitusvaroin on perustettu tutkimushankkeita ja tuettu väitöskirjoja. Siinä sivussa on kannustettu muihin akateemisiin elämyksiin – kotoutusmielessä.

Porin Yliopistokeskuksen johtajan paikkaa ei ole edellisen jälkeen täytetty. Syyksi on kerrottu Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen liittyvä turbulenssi.

Yliopistokeskukset – tai tarkemmin niitä ylläpitävät yliopistot - saavat kukin vuosittain koordinaatiorahaa 600.000 euroa. Ovat saaneet siitä lähtien, kun edustajakollega Tuomo Puumalan kanssa kirjoitimme eduskunnan budjettikäsittelyssä ponnen, jonka perusteella rahaa yhä jaetaan.

Yliopistokeskus on hieno innovaatio. Siellä ennakkoluulotonta poikkitieteellisyyttä on toteutettu jo paljon ennen Aaltoa tai nyt rakennettavia yhteenliittymiä. Toivoa sopii, että Tampereen uudessa T3:n hallituksessakin se ymmärretään, jos hallitus joskus saadaan valittua.

Päätöksiä tekevät ihmiset. Suhteet sekä yliopistojen että ministeriöiden päätöksentekijöihin ovat olleet lämpimät. Uusia ihmisiä on kuitenkin astumassa edellisten saappaisiin. 

Vuoropuhelun on oltava aktiivista ja edunvalvonnan jatkuvaa. Tampereen uusi rehtori olikin jo kesällä korkeakoulusäätiön vieraana Porissa. Turussa rehtorin valinta on käynnissä. Samkin uusi rehtori on tiedeyhteisössä arvostettu ja saa äänensä kuuluviin.

Satakuntalainen korkeakoulupolitiikka on, luvalla sanoen, pirstaleista. Vaikka ympäröivissä yliopistoissa kuohuu, sen ei tarvitse olla este siihen, että meillä löydetään yhteinen tahtotila, joka määrittää suunnan ja kantaa.

Kirjoittaja on asianajaja ja Satakunnan korkeakoulusäätiön puheenjohtaja, joka arvostaa myös dosentteja