Onko irtisanominen vaikeaa?

Lähettänyt sampsa Ti, 30/10/2018 - 11:27

Yrittäjä haluaisi työllistää, mutta rekrytointi on riski. Pieni yritys voi kaatua siihen, että maksaa yhdelle työntekijälle tyhjästä - saati työpaikan ilmapiirin myrkyttämisestä.

Tämä ei ole vain työnantajan - vaan koko työyhteisön ongelma. Siksi valitettavan moni pienyrittäjä välttelee työntekijämäärän kasvattamista viimeiseen saakka.

Työhonottamisen riski on suorassa suhteessa siihen, miten työsuhde voidaan päättää. 

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen päättäminen on mahdollista tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tällöin on kyse yrityksen palkanmaksukyvystä ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Tähän tuta-perusteeseen kytkeytyy myös uudelleenkoulutus- ja takaisinottovelvollisuus.

Henkilökohtaisista irtisanomisperusteista puhutaan, kun työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat velvoitteiden rikkomisen johdosta muuttuneet siten, ettei työntekijä kykene selviytymään tehtävistään.

Irtisanomisen syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Hallitus on esittänyt, että huomioon otetaan nimenomaisesti työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä.

Arvostelua on herättänyt, että laki jättäisi tulkinnanvaraa. Jättäisi, mutta vähemmän kuin nykyinen laki. Toisin kuin esimerkiksi YT-lain kohdalla, täsmällistä rajaa henkilöstön lukumäärästä ei tähän lakiin haluttu.

Irtisanomisen laillisuuden arviointi tuomioistuimissa on kirjavaa. Tässä tilanteessa työnantaja usein maksaa liiton juristin edustamalle irtisanotulle korvauksen mieluummin kuin kuluttaa aikaa ja rahaa riitelyyn. Seuraavaa rekrytointia hän harkitsee entistä tarkemmin.

 Juridisesti irtisanominen ei ole vaikeaa, joskus vain erittäin kallista. Kaikki täsmennykset ”olosuhteiden kokonaisuuden arviointiin” ovat tervetulleita.

Lain tulkintaohjeena käytetään tuomioistuinratkaisujen lisäksi myös hallituksen esitysten perusteluja sekä eduskunnan valiokuntien mietintöjä. Siksi niiden kirjoittamiseen haluavat nyt osallistua kaikki osapuolet. Toki lobbareiden kynät ovat sauhunneet aiemminkin, mutta nyt se on sanottu ääneen.

Viimeiset kommentit (tulkintaohjeet) lakiin jätetään eduskunnan valiokunnissa. Tulevaisuuden linjauksiakin mietintöihin tehdään ja joskus ne johtavat velvoittaviin ponsiin. Niitäkin on lupa odottaa, sillä työllistämiskynnys on yhä liian korkea.